Czy ocena pracy nauczyciela może stanowić kryterium przyznania nagrody za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Fota Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 9 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy ocena pracy nauczyciela może stanowić kryterium przyznania mu nagrody za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej? Czy wyłączenie z grona uprawnionych do nagrody nauczycieli, którzy nie uzyskali co najmniej wyróżniającej oceny pracy nie stanowi wykroczenia poza zakres normy kompetencyjnej art. 49 ust. 2 KN?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX