Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 8 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel posiada Kartę oceny pracy dokonaną przez dyrektora szkoły z dnia 15 maja 2020 r. Ocena pracy dokonana jest przez dyrektora szkoły na podstawie omówienia poziomu spełnienia przez nauczyciela poszczególnych kryteriów oceny pracy wraz z przyznaniem punktów odpowiadających spełnieniu danego kryterium. W podsumowaniu oceny widnieje zapis, iż łączny poziom spełnienia kryteriów oceny pracy nauczyciela wyniósł 95%. Od 1 września 2019 r. procedura oceny pracy nauczyciela się zmieniła i nie obowiązują już szczegółowe kryteria pracy nauczycieli. Czy w takim przypadku należy stwierdzić, że ocena pracy nauczyciela jest nie ważna, ponieważ dokonana jest na podstanie nieobowiązujących już przepisów? Czy w sytuacji jeżeli nauczyciel ten chce wziąć udział w konkursie na dyrektora szkoły i taką ocenę pracy dołączy do swojej dokumentacji, czy należy wówczas uznać, iż ta ocena pracy nauczyciela dokonana na podstawie nieaktualnych przepisów, stanowi podstawę do stwierdzenia, iż dokumentacja nauczyciela nie spełnia wymogów konkursowych i z przyczyn formalnych taką ofertę w konkursie należy odrzucić?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?