Czy obywatelowi Ukrainy można przyznać prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 21 lutego 2024 r.
Autor odpowiedzi: Karciarz Mateusz
Odpowiedzi udzielono: 16 czerwca 2023 r.

PYTANIE

Pan narodowości ukraińskiej prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z żoną. Do Polski przyjechał 03.10.2021 na podstawie wizy wydanej w Kijowie ważnej na czas określony do 31.12.2021. Zatrudniony był do 31.12.2022 r. Obecnie nie pracuje, nie ma dochodu.

W dniu 09.05.2023 założył własną działalność gospodarczą, ma nadany nr PESEL bez UKR, ma czasowy meldunek oraz złożył wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy. Panu została udzielona pomoc medyczna w trybie nagłym.

Czy obywatelowi Ukrainy można przyznać prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX