Czy obywatelka Rosji posiadająca zezwolenie na pobyt stały w Polsce, może zostać objęta ubezpieczeniem zdrowotnym na 90 dni?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy obywatelka Rosji posiadająca zezwolenie na pobyt stały w Polsce, ale nie w związku z posiadaniem przez nią statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej, zezwolenia na pobyt czasowy w związku z nadaniem statusu uchodźcy lub w związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej może zostać objęta ubezpieczeniem zdrowotnym na 90 dni zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX