Czy obywatelka Białorusi spełnia przesłanki do przyznania świadczenia wychowawczego? - OpenLEX

Czy obywatelka Białorusi spełnia przesłanki do przyznania świadczenia wychowawczego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 11 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wniosek o świadczenie wychowawcze złożyła obywatelka Białorusi, posiadająca ważną Kartę Polaka. Mąż i dzieci również posiadają Kartę Polaka. Przedstawiła dokument Okręgowej Izby Lekarskiej, iż posiada prawo wykonywania zawodu lekarza. Ponadto dołączyła oświadczenie informujące, że przebywa na terytorium RP legalnie, zamieszkuje wraz z członkami rodziny w Polsce.

Stwierdziła, że nie posiada karty pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", ale jej sytuację i zasady dostępu do polskiego rynku pracy i wykonywania pracy określają przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o Karcie Polaka.

Czy obywatelka Białorusi spełnia przesłanki do przyznania świadczenia wychowawczego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX