Czy obywatelce Węgier należy się świadczenie rodzicielskie na dziecko?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 21 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Obywatelka Węgier zgłosiła się do tutejszego Organu i złożyła wniosek o świadczenie rodzicielskie na dziecko urodzone 08-08-2021 w Polsce.

Pani X przedłożyła akt urodzenia dziecka oraz akt małżeństwa, z którego wynika, że mężem tej Pani jest obywatel RP, a małżeństwo zostało zawarte w styczniu 2021 r. w Polsce.

Czy obywatelce Węgier należy się świadczenie rodzicielskie na dziecko?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX