Czy obywatelce Ukrainy należy się świadczenie wychowawcze w sytuacji, gdy posiada kartę pobytu bez adnotacji dostęp do rynku pracy i zezwolenie na pobyt czasowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 17 marca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy obywatelce Ukrainy należy się świadczenie wychowawcze w sytuacji, gdy posiada kartę pobytu bez adnotacji dostęp do rynku pracy i zezwolenie na pobyt czasowy?

Przekazano nam wniosek z dokumentami do dalszej realizacji na okres 2019/2021 z innej gminy. Wnioskodawcą jest obywatelka Ukrainy posiadająca zezwolenie na pobyt czasowy przyznany z art. 187 pkt 8 w związku z art. 98 ust. 2 oraz 104 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Pani posiada kartę pobytu bez dostępu do rynku pracy. Mąż wnioskodawcy posiada kartę z dostępem do rynku pracy.

Czy wnioskodawcy należy się świadczenie?

Czy jako nowy organ właściwy powinniśmy kontynuować wypłatę świadczenia?

Jak postąpić w sytuacji, gdyby się okazało, że świadczenie się Pani nie należy?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access