Czy obywatelce Ukrainy, która legitymuje się kartą pobytu z adnotacją dostęp do rynku pracy, przysługuje prawo do świadczenia... - OpenLEX

Czy obywatelce Ukrainy, która legitymuje się kartą pobytu z adnotacją dostęp do rynku pracy, przysługuje prawo do świadczenia wychowawczego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 14 lutego 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 30 sierpnia 2021 r. obywatelka Ukrainy złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2021/2022.

Do wniosku dołączyła zezwolenie na pracę cudzoziemca na terytorium RP wydane przez wojewodę w lipcu 2020 r. Zezwolenie na pracę jest ważne od 21 lipca 2020 r. do 28 lutego 2022 r. W październiku 2021 r. zawieszono postępowanie administracyjne dotyczące złożonego wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na wniosek strony do czasu wydania decyzji oraz karty pobytu przez wojewodę.

W listopadzie 2021 r. strona dostarczyła ww. dokumenty, tj. decyzję wojewody z dnia 26 października 2021 r. o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w okresie od 26 października 2021 r. do 20 września 2024 r. (z której wynika, że wniosek o wydanie karty złożony został w dniu 15.07.2019 r.) oraz kartę pobytu z dostępem do rynku pracy wydaną 26 listopada 2021 r. ważną do dnia 20 września 2024 r. W związku z powyższym, podjęto zawieszone postępowanie administracyjne.

Czy obywatelce Ukrainy, która legitymuje się kartą pobytu z adnotacją dostęp do rynku pracy, przysługuje prawo do świadczenia wychowawczego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX