Czy obywatelce Senegalu, będącej żoną obywatela polskiego, posiadającej zezwolenie na pobyt czasowy na podstawie art. 158 ust. 1 pkt 1 u.c. przysługuje świadczenie rodzicielskie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 7 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy osobie obywatelstwa senegalskiego, mieszkającej w Polsce, będącej żoną obywatela polskiego, posiadającej zezwolenie na pobyt czasowy do dnia 2024-11-24 na podstawie przesłanek art. 158 ust. 1 pkt 1 ustawy o cudzoziemcach przysługuje świadczenie rodzicielskie, (art. 2 pkt 2c ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX