Czy obywatel Ukrainy przybyły do Polski po 24 lutego 2022 r. może wytoczyć przed polskim sądem powszechnym powództwo o alimenty?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 26 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy obywatel Ukrainy przybyły do Polski po 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi dokonanymi przez Rosję może wytoczyć przed polskim sądem powszechnym powództwo o alimenty?

Osoba, która miałaby zostać pozwana również jest obywatelem Ukrainy. Zgodnie z art. 28 ust. 1 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych, sporządzonej w Kijowie dnia 24 maja 1993 r., stosunki prawne między rodzicami i dziećmi, w tym roszczenia alimentacyjne na rzecz dzieci, podlegają prawu tej Umawiającej się Strony, której obywatelem jest dziecko.

Zgodnie natomiast z ust. 3 tej umowy w sprawach wymienionych w ustępach 1 i 2 właściwe są organy tej Umawiającej się Strony, której obywatelem jest dziecko, jak również organy tej Umawiającej się Strony, na której terytorium dziecko ma miejsce zamieszkania. Zatem należy uznać, że przez miejsce zamieszkania, o którym mowa w ust. 3, należy rozumieć miejsce zamieszkania wskazane w art. 25 k.c.

Czy obywatel Ukrainy przybyły do Polski po 24 lutego 2022 r. ma miejsce zamieszkania w Polsce, tzn. miejscowość z zamiarem stałego pobytu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX