Czy obydwa procesy będą podlegać pod przetwarzanie, czy jednak można to zakwalifikować pod zapobieganie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 24 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podczas procesu produkcyjnego z tworzyw sztucznych powstają często produkty wadliwe, które nie są kwalifikowane jako odpady, ponieważ zgodnie z definicją odpadu, posiadacz – nie zamierza się ich pozbyć.

Produkty te poddawane są obróbce mechanicznej (kruszenie), a następnie wykorzystywane ponownie do produkcji jako granulat. Poniżej opiszę dwie opcje.

Czy obydwa procesy będą podlegać pod przetwarzanie, czy jednak można to zakwalifikować pod zapobieganie?

1. Opcja – Kruszone wadliwe produkty – wykorzystywane są w całości ponownie do produkcji.

2. Opcja – Produkt mechanicznie rozdzielony jest na rodzaje materiałów wykorzystane do jego produkcji, następnie jedna z części kierowana jest do kruszarki, zaś druga część zostanie zaklasyfikowana jako odpad.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX