Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Majewski Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 23 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie odpady przedsiębiorca zajmujący się zagospodarowaniem odpadów może przekazać osobie fizycznej?

Czy tymi odpadami są wszystkie te wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 10.11.2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. z 2016 r. poz. 93)?

Czy obowiązują obostrzenia lub warunki, jakie należy spełnić przy przekazywaniu odpadów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?