Czy obowiązkiem zamawiającego jest dołączenie do dokumentacji przetargowej, która jest opublikowana na stronie internetowej prowadzonego postępowania zgodnie z PZP podpisu osoby opracowującej dokumenty?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Bereszko Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 3 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z treścią rozporządzenia, na stronie tytułowej przedmiaru robót, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, programu funkcjonalno-użytkowego obowiązkowe jest podanie imienia i nazwiska osoby opracowującej te dokumenty.

Czy obowiązkiem zamawiającego jest również dołączenie do dokumentacji przetargowej, która jest opublikowana na stronie internetowej prowadzonego postępowania zgodnie z p.z.p. podpisu osoby opracowującej ww. dokumenty?

Czy podpisy osoby opracowującej przedmiary robót, STWIOR itd. muszą być widoczne na stronie internetowej prowadzonego postępowania?

Oczywiście a/a czyli w dokumentacji postępowania podane jest imię i nazwisko osoby opracowującej te dokumenty, chodzi tylko o to, aby nie upubliczniać na zewnątrz (czyli na stronie internetowej prowadzonego postępowania) imienia i nazwiska osoby/osób opracowującej przedmiar robót, dokumentację projektową, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, programu funkcjonalno-użytkowego.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX