Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sokołowska Marianna
Odpowiedzi udzielono: 31 lipca 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

PINB wydał decyzję na podstawie art. 40 w z związku z art. 42 ustawy – Prawo budowlane z 1974 r. - tzn. doprowadzenie wybudowanego budynku inwentarsko - składowego do stanu zgodnego z przepisami, poprzez wykonanie ściany ogniowej grubości 25 cm w ścianie budynku usytuowanego w granicy działki wystającej ponad połać dachową na wysokość 30 cm i nałożył obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie przedmiotowego budynku.

Czy ww. decyzja podlega wykonaniu w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?