Czy obowiązek używania zwrotu "dawniej" w przypadku przekształconego podmiotu można odnosić także do pozostałych uczestników obrotu gospodarczego np. kontrahentów?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosicki Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 18 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Art. 554 kodeksu spółek handlowych (Obowiązek podawania dawnej firmy). W przypadku gdy zmiana brzmienia firmy dokonywana w związku z przekształceniem nie polega tylko na zmianie dodatkowego oznaczenia wskazującego na charakter spółki, spółka przekształcona ma obowiązek podawania w nawiasie dawnej firmy obok nowej firmy z dodaniem wyrazu "dawniej", przez okres co najmniej roku od dnia przekształcenia.

Czy przepis ten oznacza, że obowiązek ma tylko firma która się przekształciła?

Czy dostawcy towarów i usług do firmy przekształconej także mają obowiązek używać sformułowania "dawniej" na fakturach wystawianych dla spółki przekształconej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX