Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 5 września 2019 r.
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 16 października 2018 r.

PYTANIE

Firma produkuje wyroby z tworzyw sztucznych i w niektórych przypadkach do produkcji określonych wyrobów wykorzystuje kupowane odpady. Firma posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów oraz oddzielne zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów. W związku ze zmianą ustawy o odpadach firma będzie zobowiązana do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń oraz do prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania odpadów.

Czy obowiązek ustanowienia zabezpieczenia roszczeń oraz wizyjnej kontroli ma zastosowanie także do magazynowania różnych rodzajów odpadów wytworzonych w wyniku podstawowej działalności firmy, niezwiązanej ze zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów, jeśli te wytworzone odpady są magazynowane w innym miejscu niż odpady zbierane i przetwarzane?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?