Czy obowiązek rejestracji obrazu dróg dojazdowych znajdujących się w miejscu magazynowania odpadów do odległości 15 m od krawędzi zewnętrznej magazynowanych odpadów dotyczy tylko dróg wewnętrznych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Majewski Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 14 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy obowiązek rejestracji obrazu dróg dojazdowych znajdujących się w miejscu magazynowania odpadów do odległości 15 m od krawędzi zewnętrznej magazynowanych odpadów dotyczy tylko dróg wewnętrznych (na terenie zakładu), czy również dróg dojazdowych do zakładu (jeśli odpady magazynowane są np. przy bramie wjazdowej na teren zakładu)?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access