Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nowacka Izabela
Odpowiedzi udzielono: 22 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca w ramach tarczy antykryzysowej zawarł ze stroną społeczną porozumienie i na okres od 14.04.2020 r. do 13.07.2020 r. wprowadził w zakładzie pracy obniżony wymiar czasu pracy. Obniżeniem wymiaru czasu pracy o 20% objęci zostali wszyscy pracownicy poszczególnych kategorii. Pracownicy mają również obniżone wynagrodzenie zasadnicze o 20%.

Czy obniżony wymiar czasu pracy oraz obniżone wynagrodzenie od dnia 14.04.2020 r. obejmuje:

- pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim od 20.02.2020 r. do 15.05.2020 r.,

- pracownicę w ciąży przebywającą na zwolnieniu lekarskim od 14.04.2020 r.,

- pracownika nieobecnego w pracy od 1.04.2020 r. do 30.05.2020 r., który w okresie od 1.04.2020 r. do 15.04.2020 r. przebywał na urlopie wypoczynkowym, a od 16.04.2020 r. do 30.05.2020 r. na zwolnieniu lekarskim,

- pracownika przebywającego na urlopie ojcowskim od 8.04.2020 r. do 21.04.2020 r.,

- pracownika będącego w okresie wypowiedzenia, który od 30.03.2020 r. do 9.04.2020 r. przebywał na urlopie wypoczynkowym, a od 10.04.2020 r. do 31.05.2020 r. jest zwolniony ze świadczenia pracy?

Czy dla powyższych pracowników obniżenie wymiaru czasu pracy i wynagrodzenia pracodawca powinien zastosować od 14.04.2020 r., czy dopiero po powrocie pracownika do pracy po nieobecności?

Czy pracodawca może obniżyć wymiar czasu pracy dla powyższych pracowników, a zmianę wysokości wynagrodzenia zastosować po powrocie pracownika do pracy po nieobecności, tj. w przypadku pracownika przebywającego na urlopie ojcowskim za cały okres wypłacić zasiłek naliczony dla pełnego etatu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?