Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 17 maja 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nasza firma dzierżawi grunt od firmy Z i jednocześnie wynajmuje budynki usytuowane na tym gruncie. W trakcie wynajmowania poczyniliśmy inwestycje (np. położenie elewacji na ścianach budynku, czy też remont powierzchni drogi asfaltowej), które widnieją w naszych księgach jako "Inwestycje w obcych środkach trwałych" i są amortyzowane. W chwili obecnej chcemy odkupić od firmy Z prawo wieczystego użytkowania gruntu wraz z budynkami. W umowie widnieć będzie zapis, mówiący o tym iż cena sprzedaży (rynkowa) nie będzie uwzględniała poniesionych przez nas nakładów.

Czy w momencie przyjmowania zakupionych środków trwałych możemy dodać do wartości początkowej środka wartość netto poniesionych nakładów inwestycyjnych (wartość początkowa pomniejszona o dotychczasową amortyzację) i dokonywać odpisów amortyzacyjnych od sumy tych kwot wg stawki amortyzacji zakupionego środka trwałego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?