Czy obliczając odpłatność za pobyt mieszkańca w DPS wlicza się do dochodu świadczenie uzupełniające czy jest dochodem utraconym?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 19 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina opłaca pobyt w DPS mieszkańca, który do lutego 2024 r. miał przyznane świadczenie uzupełniające.

Czy w marcu obliczając odpłatność za pobyt mieszkańca w DPS wliczamy do dochodu świadczenie uzupełniające czy traktujemy je jako dochód utracony?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX