Czy obliczając dochód rodziny ubiegającej się o świadczenie z pomocy społecznej należy zastosować art. 8 ust. 11 u.p.s. czy art. 8 ust. 12 u.p.s.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 25 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dwuosobowa rodzina otrzymała w ciągu 12 miesięcy jednorazową wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego za okres od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r. Kwota przekracza 5-krotność kryterium dochodowego rodziny.

Czy obliczając dochód rodziny ubiegającej się o świadczenie z pomocy społecznej należy zastosować art. 8 ust. 11 u.p.s. czy art. 8 ust. 12 u.p.s.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX