Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 24 października 2019 r.
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 20 grudnia 2017 r.

PYTANIE

Inwestor zgłosił budowę 3 budynków tymczasowych (kontenerów biurowych) na okres 180 dni, które będą miały stanowić pomieszczenia magazynowe (ekspozycję) oraz będą pełniły funkcję biurową dla inwestora na potrzeby przygotowania przyszłej inwestycji. Na terenie przedmiotowej nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który przeznacza ww. działkę pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MN). W treści plan nie określa zasad zagospodarowania odnośnie obiektów tymczasowych, zaś na rysunku planu miejscowego określono linię zabudowy, której definicja określa, że jest to obowiązująca lub nieprzekraczalna linia lokalizacji ścian zewnętrznych budynków.

Czy w takim przypadku określenia planu dotyczące linii zabudowy należy stosować dla obiektów tymczasowych sytuowanych na okres 180 dni?

Ponadto rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określają w rozdziale 10 wymagania przeciwpożarowe dla budynków tymczasowych.

Czy warunki te będą miały zastosowanie również dla niewielkich obiektów kontenerowych pełniących funkcję biurową lub ekspozycyjną?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?