Czy obiekt wybudowany w granicy działki wymagał uzyskania pozwolenia na budowę czy zgłoszenia? - OpenLEX

Czy obiekt wybudowany w granicy działki wymagał uzyskania pozwolenia na budowę czy zgłoszenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kopytowska Maria
Odpowiedzi udzielono: 2 lutego 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor wybudował samowolnie garaż o powierzchni zabudowy do 35 m2 i wysokości do 3 m. Obiekt jest zgodny z warunkami technicznymi, jednak wybudowany został w granicy działki (na sąsiedniej działce nie ma obiektu w granicy).

Czy obiekt ten wymagał uzyskania pozwolenia na budowę czy zgłoszenia?

Jaką podstawę prawną i jaką opłatę legalizacyjną powinien zastosować organ nadzoru budowlanego, aby zalegalizować powyższą samowolę budowlaną?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?