Czy obecny montaż gotowych poszczególnych ławek oraz śmietniczek w wielometrowych odstępach w pasie drogowym już istniejącej drogi gminnej wymaga pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 30 czerwca 2020 r.
Autor odpowiedzi: Wasilewski Filip
Odpowiedzi udzielono: 12 marca 2020 r.

PYTANIE

Czy obecny montaż gotowych poszczególnych ławek oraz śmietniczek w wielometrowych odstępach w pasie drogowym już istniejącej drogi gminnej wymaga pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia, czy może można zamontować te urządzenia bez niczego?

Czy można je wykonać bez niczego w oparciu o art. 29 ust. 2 pkt 15 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) – dalej pr. bud. jako montaż urządzeń na istniejącym obiekcie, jakim jest urządzona droga publiczna?

Czy ławki takie lub śmietniczki wymagają jakichkolwiek certyfikatów dopuszczających do użytku, a jeśli tak, to kto bada takie certyfikaty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX