Czy obecnie zatrudnionemu przez wójta gminy dyrektorowi GOPS należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 13 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik socjalny dnia 28.07.2021 r. rozwiązał stosunek pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na mocy porozumienia stron. Świadectwo pracy zostało wydane przez dyrektora GOPS. Dnia 7.07.2021 r. ww pracownik zawarł umowę o pracę z Wójtem Gminy – działającym w imieniu pracodawcy ww. Ośrodka, z której wynika, że z dniem 29.07.2021 r. zatrudnia pracownika w tym samym Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na kierowniczym stanowisku urzędniczym Dyrektora. Pensja poprzednio pracownika socjalnego jak i dyrektora wypłacana jest ze środków finansowych GOPS.

Czy obecnie zatrudnionemu przez wójta gminy dyrektorowi GOPS należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne za okres od 29.07.2021 r. do 31.12.2021 r.? Czy wójta gminy należny uznać za nowego pracodawcę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX