Czy obecnie wydając nową decyzję dotyczącą usług opiekuńczych trzeba będzie żądać od strony dopłaty za miesiąc lipiec, sierpień i wrzesień?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 15 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wysłano do Państwa zapytanie następującej treści i otrzymano odpowiedź w treści poniżej:

SKO stwierdziło nieważność decyzji przyznającej usługi opiekuńcze. Organ raz jeszcze musi rozpatrzyć wniosek strony. Strona przyznane miała decyzją usługi opiekuńcze od dnia 10 kwietnia 2020 r. do dnia 31.10.2020 r. Strona ponosiła odpłatność w kwocie 14,00 zł za jedną godzinę usługi.

W miesiącu lipcu zmieniła się uchwała rady gminy zmieniająca wysokość stawki za jedną godzinę usług, tj. z kwoty 14,00 zł na kwotę 20,00 zł. W tym czasie decyzja strony była w SKO, celem jej unieważnienia i nie można było jej zmienić co do stawki za godzinę. W chwili obecnej decyzja jest unieważniona i należy ponownie rozpatrzyć sprawę.

Jak należy postąpić w tej sytuacji, jeśli chodzi o opłaty za godzinę?

Od lipca stawka jest wyższa, tj. 20,00 zł, a strona w okresie lipiec, sierpień, wrzesień płaciła 14,00 zł, ponieważ decyzja oczekiwała w SKO na unieważnienie, więc nie można było jej zmieniać?

Czy obecnie wydając nową decyzję dotyczącą usług opiekuńczych trzeba będzie żądać od strony dopłaty za miesiąc lipiec, sierpień i wrzesień?

W mojej opinii, organ po stwierdzeniu nieważności decyzji przez samorządowe kolegium odwoławcze ponownie rozpatrując złożony przez stronę wniosek o przyznanie usług opiekuńczych winien ustalić wysokość ich odpłatności stosownie do zawartych w uchwale stawek, tj. od 10.04.2020 r. do 30 czerwca 2020 r. w wysokości 14 zł za godzinę usług, a od 1 lipca 2020 r. do 31.10.2020 r. w kwocie 20 zł za godzinę, a następnie zobowiązać stronę do dokonania dopłaty za miesiąc lipiec, sierpień i wrzesień.

Czy istnieje możliwość odstąpienia od żądania dopłaty?

Przecież mogła sobie nie życzyć usług od lipca 2020 r., gdyż mogła uznać, że kwota 20 zł jest zbyt wysoka i nie chce korzystać za taką kwotę, a decyzja w związku z tym, że była w SKO nie mogła zostać uchylona.

Zatem jak należałoby postąpić? 

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX