Czy obecnie do wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów składanego do starosty należy załączyć operat przeciwpożarowy wykonany przez rzeczoznawcę czy przez inżyniera pożarnictwa?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 16 marca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy obecnie do wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów składanego do starosty należy załączyć operat przeciwpożarowy wykonany przez rzeczoznawcę czy przez inżyniera pożarnictwa?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access