Czy o zezwolenie na przetwarzanie odpadów może ubiegać się posiadacz odpadów, którym jest rolnik, któremu nie nadano NIP, i który nie prowadzi pozarolniczej działalności gospodarczej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Modrzyk Kamil
Odpowiedzi udzielono: 1 grudnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach – dalej u.o. o zezwolenie na przetwarzanie odpadów może ubiegać się posiadacz odpadów, którym jest rolnik, któremu nie nadano NIP, i który nie prowadzi pozarolniczej działalności gospodarczej?

Rolnik planuje proces odzysku oznaczony jako R10 - Obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska, który mieści się w warunkach rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie procesu odzysku R10. Wskazany rolnik nie mieści się w normie art. 51 ust. 2 pkt 5 u.o. ani art. 27 ust. 8 u.o.

Jeżeli rolnik nie może uzyskać w/w zezwolenia, to na jakich warunkach może legalnie zastosować proces odzysku R10?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX