Czy o zatrudnieniu poszczególnych specjalistów w szkole decyduje dyrektor zgodnie z potrzebami uczniów?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 4 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Mając na uwadze art. 42d ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela zgodnie, z którym "W przedszkolu niebędącym przedszkolem specjalnym, w szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącym, technikum i branżowej szkole I stopnia, niebędących szkołami specjalnymi, w szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego oraz w zespole, w skład którego wchodzi to przedszkole lub ta szkoła, zatrudnia się nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych". Czy w szkole istnieje obowiązek zatrudnienia każdego z tych specjalistów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX