Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 2 kwietnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawca dnia 24 marca 2014 r. składa w tutejszym ośrodku wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego z tytułu niepełnosprawności. Jest to osoba posiadająca orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wniosek na komisję w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności został złożony 13 września 2011 r. Postępowanie w tej sprawie zostało zawieszone w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności z uwagi na brak odpowiedniej dokumentacji. W listopadzie 2013 r. osoba wnioskująca miała udar. Po tym zdarzeniu postępowanie zostało odwieszone. W orzeczeniu o znacznym stopniu niepełnosprawności widnieją zapisy:

1.

Wniosek na komisje złożony 13 września 2011 r.

2.

Posiedzenie komisji odbyło się dnia 4 lutego 2014 r.

3.

Niepełnosprawność istnieje od listopada 2013 r.

4.

Ustalony stopień niepełnosprawności datuje się od: lutego 2009 r.

Od kiedy należałoby przyznać zasiłek pielęgnacyjny osobie wnioskującej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?