Czy nowy właściciel nieruchomości może dokończyć roboty budowlane, jeśli budynek przecina nieprzekraczalną linię zabudowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchy Jonasz
Odpowiedzi udzielono: 26 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor uzyskał pozwolenie na budowę w 1997 r., budynek objęty decyzją został wybudowany jako stan surowy otwarty, tj. wybudowano fundament i ściany (bez dachu). W 1999 r. roboty zostały przerwane (decyzja z mocy prawa wygasła). W 2010 r. został uchwalony nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w którym wprowadzono nieprzekraczalną linię zabudowy. Lina ta została usytuowana w taki sposób, że przecina wybudowany obiekt tzn 75% obiektu zlokalizowana jest w sposób przekraczający nieprzekraczalną linię zabudowy. Nowy właściciel nieruchomości chciałby dokończyć (wznowić) roboty, tj. wybudować dach i otynkować ściany budynku.

Biorąc pod uwagę, że przy wznowieniu robót organ sprawdza projekt budowlany m.in. pod względem zgodności z mpzt, czy w zaistniałej sytuacji jest to możliwe - biorąc pod uwagę, iż znaczna część budynku usytuowana jest poza nieprzekraczalną linią zabudowy i roboty budowlane, które inwestor musiałby zrobić byłby poza w/w linią?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access