Czy nowoprojektowany budynek inwentarski musi spełniać wymagania wskaźnika EP?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Chruszcz Adrian
Odpowiedzi udzielono: 11 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nowoprojektowany budynek inwentarski musi spełniać wymagania stawiane cząstkowym wartością wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowywania CWU zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) – dalej r.w.t., skoro nie jest wymieniony w tabeli w r.w.t.?

Czy w tym przypadku należy wykonywać charakterystykę energetyczną budynku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX