Czy nowo zatrudnionemu nauczycielowi, który od lat pracuje jako nauczyciel akademicki przysługuje dodatek stażowy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 7 lipca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kandydat na nauczyciela ma być zatrudniony od 1 września 2023 r. na 1/2 etatu. Obecnie od 20 lat pracuje w wymiarze pełnego etatu na uczelni na stanowisku adiunkta, jest nauczycielem akademickim. Czy w tej sytuacji w szkole nie należy się dodatek stażowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX