Czy nowelizacja nowego PZP zlikwidowała zamówienia bagatelne? - OpenLEX

Czy nowelizacja nowego PZP zlikwidowała zamówienia bagatelne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Banasik Paweł
Odpowiedzi udzielono: 18 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W grudniu br. znowelizowano nowe PZP, proszę o odpowiedz na pytanie czy art. 2 ust. 2 nowego PZP o treści: "Do udzielania zamówień klasycznych, których wartość, bez podatku od towarów i usług, dotycząca jednorazowego zakupu, jest mniejsza niż 130.000 zł, nie mniejsza jednak niż 50.000 złotych, zwanych dalej "zamówieniami bagatelnymi", udzielanych przez zamawiających publicznych, stosuje się przepisy art. 82, art. 267 ust. 1 i ust. 2 pkt 9, art. 268, art. 269 ust. 1, art. 271 ust. 1-3 oraz art. 272 nowego PZP" został utrzymany czy został uchylony?

Czy od 1.01.2021 r. będą obowiązywać tzw. "zamówienia bagatelne"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX