Czy nocleg podczas kursu powinien być doliczony do przychodów pracownika?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 26 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracownikowi, którego pracodawca kieruje na kurs dokształcający z wiedzy niezbędnej do wykonywania pracy na jego stanowisku pracy, należy doliczyć do przychodu ze stosunku pracy koszt wynajęcia hotelu, w którym pracownik będzie zakwaterowany przez czas trwania kursu?

Kurs ma trwać 12 miesięcy, przy czym pracownik wyjeżdża na kurs do miejscowości znacznie oddalonej od siedziby firmy i miejsca swojego zamieszkania jeden raz w każdym miesiącu na 5 dni. Koszt wynajęcia hotelu na te każde 5 dni wynosi 455 zł.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access