Czy niewykorzystywane środki trwałe można amortyzować? - OpenLEX

Nowość Czy niewykorzystywane środki trwałe można amortyzować?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jagiełło Andrzej
Odpowiedzi udzielono: 22 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W wyniku inwentaryzacji środków trwałych okazało się że spółka posiada na stanie środki trwałe, które nie funkcjonują, tzn. nie są już wykorzystywane w działalności, np. siec cieplna, sieć światłowodowa, instalacje oczyszczania powietrza, zespół studzienek kanalizacyjnych, linie kablowe. Środki te do tej pory były amortyzowane podatkowo. Spółka nie ma zamiaru dokonywać ich fizycznej likwidacji, koszt likwidacji byłby zbyt wysoki, a sama likwidacja fizyczna bardzo trudna (np. z uwagi na to iż część znajduje się pod ziemią, część ukryta w różnych w kanałach). Ich wartość początkowa stanowi również podstawę do podatku od nieruchomości.

Czy spółka może kontynuować naliczanie odpisów amortyzacji podatkowej w stosunku do tych składników majątku, które znajdują się na ewidencji środków trwałych, są na stanie spółki ale "nie funkcjonują" i spółka nie podjęła decyzji o ich likwidacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX