Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sierpowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 23 lutego 2009 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy niewykorzystane środki ZFŚS można przeznaczyć w 2009 r. na zakup bonów towarowych dla pracowników, którzy nie otrzymali tego świadczenia w roku 2008?

Ze środków ZFŚS administrator funduszu (pracodawca) przyznał wszystkim pracownikom bony towarowe. Warunkiem otrzymania bonu było złożenie wniosku w terminie wyznaczonym przez komisję socjalną. Wysokość bonu została zróżnicowana w zależności od średniego dochodu na 1 członka rodziny - na podstawie oświadczeń składanych przez pracowników.

Bony miały być wydawane pracownikom pod koniec grudnia (przed świętami), jednakże ze względu na konieczność realizacji postępowania na ich dostawę w trybie zamówienia publicznego i związane z tym długie procedury komisja socjalna wyznaczyła termin na składanie wniosków do dnia 10 października 2008 r. (złożenie oświadczeń warunkowało ustalenie wartości zamówienia). W okresie od 11 października do 31 grudnia 2008 r. firma przyjęła kilkudziesięciu pracowników. Ponadto nie wszyscy pracownicy zatrudnieni do dnia 10 października 2008 r. złożyli wniosek w wyznaczonym terminie. Z przeprowadzonej analizy wykorzystania środków Funduszu wynika, iż nie wszystkie środki Funduszu naliczone na 2008 r. zostały wykorzystane.

Czy niewykorzystane środki ZFŚS można przeznaczyć w 2009 r. na zakup bonów towarowych dla ww. pracowników, którzy nie otrzymali tego świadczenia w roku 2008?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację