Czy niewielkie (groszowe) różnice wynikające z przyjęcia towarów na magazyn a fakturą zakupu można odnieść bezpośrednio na pozostałe przychody lub koszty operacyjne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zarzycki Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 10 lipca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy niewielkie (groszowe) różnice wynikające z przyjęcia towarów na magazyn (PZ) a fakturą zakupu można odnieść bezpośrednio na pozostałe przychody lub koszty operacyjne (w zależności od sytuacji) czy też stanowią one koszty bądź przychody finansowe?

Księgowanie różnic w jednostce:

1) faktura zakupu netto 279,50 zł, PZ 280 zł, różnica 0,50 zł:

Wn konto 330 Towary - 0,50 zł

Ma konto 762 Pozostałe przychody operacyjne - 0,50 zł

2) faktura zakupu netto 316,02 zł, PZ 316 zł, różnica 0,02 zł:

Wn konto 330 Towary - (- 0,02 zł)

Wn konto 761 Pozostałe koszty operacyjne) - 0,02 zł

Wartość sprzedanych towarów ustalana jest według cen netto zakupu towarów przyjętych na magazyn - po uwzględnieniu zaokrągleń: odpowiednio 280 zł, 316 zł.

Czy takie rozwiązanie jest prawidłowe?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access