Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 15 października 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W zespole szkół przewodniczący Międzyzakładowej Komisji NSZZ Solidarność zatrudniony jest na stanowisku nauczyciela j. polskiego. Sekcja regionalna NSZZ Solidarność przesłała do dyrektora tej szkoły informację, iż przewodniczący zaproszony jest do wzięcia udziału w spotkaniu poza terenem szkoły. Nauczyciel nie informując dyrektora wziął udział w spotkaniu, na które był zaproszony przez sekcję regionalną NSZZ Solidarność.

Czy dyrektor w takiej sytuacji może uznać to za nieobecność nieusprawiedliwioną i rozwiązać z nauczycielem stosunek pracy, ponieważ dyrektor nie wyraziła zgody nauczycielowi na udział w tym spotkaniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?