Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 17 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka korzysta ze zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji CT ze względu na art. 11n pkt 1 CIT, są transakcje pomiędzy podmiotami polskimi, które nie maja straty oraz nie korzystają ze zwolnień, jednak mimo zwolnienia ciąży na ww podmiotach obowiązek przekazania informacji o cenach transferowych, w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

W jaki sposób należy w tym przypadku zrealizować ww. obowiązek, na jakim formularzu i w jakiej treści złożyć informację do końca września?

Co należy dodatkowo zaznaczyć w CIT-8 za 2019 r. (jakie pola)?

Jakie są możliwe sankcje za brak przekazania ww. informacji do 30 września w przypadku korzystania z zwolnienia z art. 11n pkt 1 CIT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?