Czy nieruchomości, na terenie których spółka cywilna matki i córki będzie prowadziła muzeum rejestrowe, mogą skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 7 ust. 1 pkt 7 u.p.o.l.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Styczyński Rafał
Odpowiedzi udzielono: 10 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Matka i córka posiadają ciekawe zbiory związane z regionem. Zbiory zgromadzone są w budynku zabytkowym (wpis do ewidencji gminnej) i na gruncie, należącym do matki, w formie muzeum - skansenu. Została też założona fundacja o podobnym profilu działalności (zw. z zachowaniem kultury materialnej regionu), gdzie fundatorem jest matka a prezesem zarządu fundacji jest córka. Osoby fizyczne chciałyby zarejestrować muzeum w rejestrze prowadzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ze względu na podeszły wiek matki, założycielami muzeum prywatnego byłyby matka i córka. Rozpatrywana jest też możliwość rejestracji muzeum z założycielami: matką i córką oraz fundacją. Właściciel nieruchomości odda w nieodpłatne użytkowanie Muzeum pomieszczenia oraz grunt. W celu uzyskiwania finansowania muzeum prowadzić będzie jako działalność dodatkową, działalność gospodarczą w zakresie: odpłatnego udostępniania zbiorów, usług gastronomicznych, usług handlowych, w tym sprzedaży publikacji, pamiątek i innych wyrobów związanych tematycznie z profilem działalności Muzeum, usług związanych z obsługą ruchu turystycznego. Po rejestracji Muzeum zajdzie więc konieczność rejestracji działalności gospodarczej przez założycieli w formie spółki cywilnej.

Czy nieruchomości (budynki oraz grunt), z których będzie korzystało muzeum rejestrowe będą mogły korzystać ze zwolnienia z art. 7 ust. 1 pkt 7 u.p.o.l.?

Muzeum będzie przedmiotem działalności spółki cywilnej, w której jeden ze wspólników udostępni tejże spółce wskazane nieruchomości. Nie zmieni się osoba właścicielki, która będzie jednym z założycieli Muzeum oraz wspólnikiem spółki cywilnej.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX