Czy niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego powinna ulec przekształceniu? - OpenLEX

Czy niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego powinna ulec przekształceniu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 12 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego (typ placówki wpisany w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych) powinna ulec przekształceniu z dniem 01.09.2019 r.? Jeśli tak, to jakim typem placówki powinna się stać? Dodam, że organy prowadzące nie złożyły w ustawowym terminie (do 30.06.2019 r.) wniosku i wymaganych przepisami dokumentów o zmianę danych we wpisie do ewidencji.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX