Czy nieprawidłowe ustalenie przez zamawiającego kryteriów oceny ofert, może stanowić podstawę dla unieważnienia postępowania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 27 lipca 2016 r.
Autor odpowiedzi: Baranowska Agata
Odpowiedzi udzielono: 6 czerwca 2014 r.

PYTANIE

Czy jeżeli Zamawiający ustali nieprawidłowo kryteria oceny ofert (tj. oferta wybrana na podstawie wskazanych kryteriów nie będzie ofertą najkorzystniejszą ekonomicznie) ma prawo unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 p.z.p.?

Na jakiej podstawie unieważnić postępowanie, w którym nieprawidłowo określono kryteria oceny ofert?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX