Czy niepodjęte w terminie świadczenie przysługujące z urzędu pracy staje się zobowiązaniem wymagalnym i powinno zostać wykazane... - OpenLEX

Czy niepodjęte w terminie świadczenie przysługujące z urzędu pracy staje się zobowiązaniem wymagalnym i powinno zostać wykazane w sprawozdaniu Rb-Z?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Majchrzak Marcin
Odpowiedzi udzielono: 9 sierpnia 2019 r.

PYTANIE

Czy niepodjęte w terminie świadczenie przysługujące z urzędu pracy (np. zasiłek dla bezrobotnych, dodatek aktywizacyjny, stypendium za staż, stypendium szkoleniowe alimenty) staje się zobowiązaniem wymagalnym i powinno zostać wykazane w sprawozdaniu Rb-Z? Czy podlegają może przedawnieniu? W jaki sposób przeprowadzić ewidencję księgową?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX