Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 29 czerwca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik niepedagogiczny szkoły jest na rencie chorobowej. Pracownik został przyjęty 4 listopada 1991 r. do pracy na stanowisko zorganizowane dla osoby niepełnosprawnej i refundowane przez Wojewódzki Ośrodek dla Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pracownik otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę z dniem 31 sierpnia 2015 r. z tytułu likwidacji szkoły.

Czy można tego pracownika dopisać do listy emerytów i rencistów niepedagogicznych szkoły?

Taka lista będzie przekazana do jednostki nadrzędnej celem wskazania innej placówki, w której ww. będą korzystać z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?