Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 10 października 2019 r.
Autor odpowiedzi: Cybulska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 10 października 2016 r.

PYTANIE

Inwestor złożył wniosek o wydanie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża - piasku o powierzchni 2 ha i wydobyciu nieprzekraczającym 20, 000 m3 w roku. Starosta wystąpił do wójta o uzgodnienie projektu koncesji, w którym zawarto zapis, że do wniosku złożono wszystkie wymagane prawem dokumenty. Uzgodnienie następuje na podstawie MPZP (brak w tym przypadku) lub studium (studium zakłada możliwość eksploatacji złoża). Po analizie przedmiotowego projektu stwierdzono, że w odległości ok. 25 m od przedmiotowego złoża jest inne złoże (już nieeksploatowane), ok. 130 m kolejne złoże, dla którego wydano decyzję środowiskową (przylega ono bezpośrednio do złoża już nieeksploatowanego), a w odległości ok. 210 m znajduje się las. W opisanej sytuacji, w ocenie organu uzgadniającego, wymagane jest uzyskanie decyzji środowiskowej od inwestora - § 3 ust. 1 pkt 40 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – dalej r.p.z.o.ś. Należy dodać, że odległość przedmiotowego złoża od zabudowy zagrodowej wynosi ok. 75 m i 230 m.

Co w opisanej sytuacji powinien zrobić organ?

Czy organ powinien odmówić uzgodnienia koncesji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?