Czy nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu należy opodatkować VAT? - OpenLEX

Czy nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu należy opodatkować VAT?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Styczyński Rafał
Odpowiedzi udzielono: 26 października 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z.o.o. zajmująca się gospodarką odpadami, zawarła porozumienie z firmą energetyczną, w sprawie ustanowienia służebności przesyłu. Przedmiotem porozumienia jest ustalenie zasad ustanowienia służebności przesyłu dla potrzeb posadowienia w przyszłości urządzeń elektroenergetycznych w postaci linii kablowej na nieruchomości położonej na terenie spółki. Służebność przesyłu na nieruchomości została ustanowiona nieodpłatnie i na czas nieograniczony. Firma energetyczna uzyskała tym samym prawa do: korzystania z nieruchomości w zakresie niezbędnym do posadowienia w przyszłości urządzeń elektroenergetycznych w postaci linii kablowej; korzystania z nieruchomości w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych. Czy w związku z nieodpłatnym ustanowieniem służebności przesyłu powstanie dla spółki obowiązek podatkowy w VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX