Czy nieodpłatne świadczenie po stronie parku narodowego jest podatkowo neutralne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 2 sierpnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Park narodowy otrzymał nieodpłatnie od fundacji bankowej tablicę edukacyjną o płazach w kwocie 3000 zł. Tablice przekazano w formie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Jakie będą konsekwencje podatkowe dla parku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX