Czy niekonkretne, nieostre zapisy w planach miejscowych, mają konkretne przełożenie na formę projektowanych budynków?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 lipca 2020 r.
Autor odpowiedzi: Fiktus Paweł
Odpowiedzi udzielono: 2 lipca 2018 r.

PYTANIE

Plan miejscowy nie określa spadku połaci dachowych, lecz w sposób nieostry nakazuje dostosowanie zabudowy do zabudowy sąsiedniej. Na sąsiednich terenach widoczne jest duże zróżnicowanie zabudowy, co wskazuje na to, że poszczególne inwestycje nie nawiązują do siebie w żaden sposób, czyli nie jest respektowany niniejszy zapis w planie miejscowym.

Czy niekonkretne, nieostre zapisy w planach miejscowych (np.: "elewacja, ogrodzenie i forma dachu powinna nawiązywać do budynków sąsiednich na tym samym terenie") mają konkretne przełożenie na formę projektowanych budynków?

Jak należy takie zapisy interpretować?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX