Czy niekompletny wniosek wszczyna postępowanie administracyjne?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sanakiewicz Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do organu wpłynął od strony wniosek, który był niekompletny.

Czy wszczęcie postępowania liczy się od dnia złożenia do organu niekompletnego wniosku?

Czy najpierw wzywamy do uzupełnienia (z informacją, że do czasu uzupełnienia sprawa pozostaje bez rozpoznania), a po uzupełnieniu przez stronę wszczynamy postępowanie z dniem kiedy wniosek stał się kompletny? Nie będzie składany nowy wniosek tylko będzie on uzupełniony.

Czy można wszcząć postępowanie z dniem wpływu do organu niekompletnego wniosku, a w zawiadomieniu o wszczęciu równocześnie wezwać stronę do uzupełnienia wniosku z informacją, że do czasu uzupełnienia sprawa pozostaje bez rozpoznania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX